Behandeling en begeleiding

Soms zit u als ouder of uw kind niet lekker in zijn of haar vel. Uw kind is bijvoorbeeld bang, boos of heeft iets moeilijks meegemaakt. Of u als ouder heeft het gevoel alles al geprobeerd te hebben maar het lijkt niet te werken. Dat kan een vervelend gevoel geven en zorgen creëren. Het kan dan zo zijn dat u, uw kind of school daar graag meer over wil leren. Er zijn verschillende vormen van behandeling en begeleiding mogelijk bij Stef’s Praktijk. Zowel voor uw kind, u als ouder en voor professionals die met uw kind werken. Hieronder worden ze toegelicht.

Een consult (behandeling):

Eén vorm van behandeling is een consult. In een gesprek kunnen er vragen gesteld worden over bijvoorbeeld opvoeden, de ontwikkeling- of de schoolgang van uw kind. Als het kan nodigen we uw kind hier ook voor uit. Soms is één gesprek genoeg, soms is er meer nodig. Daar maken we samen afspraken over. Voorafgaand aan een consult hebben we een kennismakingsgesprek waarin de situatie toegelicht kan worden. Vervolgens zal er onderzoek gedaan worden naar passende adviezen voor de hulpvraag. Deze adviezen worden tijdens het consult met u (en uw kind) besproken om zo te bepalen wat bij jullie situatie past. Er zijn vaak al 1000 oplossingen bedacht voor een moeilijke situatie. Het is echter nog de vraag wat haalbaar, passend en leefbaar is in jullie situatie. Na het consult krijgt u een verslag toegestuurd waarin de besproken adviezen worden beschreven.

steffie-roelofs

Steffie Roelofs

  • NVO- en SKJ geregistreerde basis-orthopedagoog
  • Leerkracht (speciaal) basisonderwijs
  • Kleurt graag buiten de lijntjes
  • Ruimdenkend en positief

Lees meer over mij

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom!

Psycho – educatie (behandeling)

Stef’s Praktijk voor Orthopedagogiek kent geen classificaties toe. Dat wil zeggen dat ik niet ga vertellen of uw kind wel of geen kenmerken van bijvoorbeeld ADHD toont. Toch kunt u bij Stef’s Praktijk wel psycho-educatie aanvragen. Dat is uitleg en advies over de psychische klachten maar ook de classificerende diagnose van uw kind. Ondanks dat ik geen classificaties toeken, weet ik er wel veel van. Daar kan ik u en uw gezin iets over uitleggen en adviezen geven om hier mee om te gaan. Voorafgaand aan een pyscho-educatietraject hebben we een kennismakingsgesprek. Hierin wordt duidelijk naar welke informatie u opzoek bent en in welke context. Samen bepalen we hoeveel sessies hiervoor nodig en gewenst zijn. Tijdens een sessie ontvangt u meer informatie over bijvoorbeeld ADHD en worden er verschillende adviezen besproken die de situatie thuis of op school mogelijk kunnen verlichten of verbeteren.

 

Een spreekbeurt over je diagnose (begeleiding):

Het is voor uw kind mogelijk om een spreekbeurt te ontwerpen over de (door iemand anders) toegekende DSM-V classificatie. Samen met uw kind wordt er een presentatie gemaakt waarin het kind uitleg geeft over wat bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis betekent voor uw kind, welke talenten daarbij horen, wat belangrijk is voor uw kind en hoe anderen hier rekening mee kunnen houden. Deze spreekbeurt kan helpen bij het geven van informatie aan bijvoorbeeld de klas, teamgenoten, familieleden of belangrijke anderen. Voorafgaand aan het traject zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden waarin u (samen met uw kind) meer vertelt over uw kind en gezin. Samen bepalen we hoeveel sessies er nodig en gewenst zijn.

Behandeling voor het kind (individueel of in groepsverband):

Een andere vorm van behandeling is gericht op uw kind en de hulpvraag die uw kind stelt. Wat wil uw kind leren of wat zou uw kind graag anders willen zien? Behandeling kan bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken, spelletjes, oefeningen of het krijgen van uitleg over de gestelde hulpvraag. Samen met uw kind en de belangrijke anderen maken we een plan, voeren we het plan uit en blijven we kijken of we op de goede weg zitten. Dan maken we afspraken met elkaar over hoe we verder gaan, tot het niet meer nodig is. Vaak is de behandeling individueel. Wel is het soms in overleg mogelijk om het samen met iemand te doen. Soms kan dat juist heel fijn en helpend zijn. We kunnen samen overleggen of dat een slimme keuze is en daar vervolgens afspraken over maken.

Ondanks dat de behandeling individueel gevolgd wordt, zal uw kind dit nooit echt alleen doen. Het is de visie en missie van Stef’s Praktijk om ook de belangrijke anderen van een kind zoveel mogelijk te informeren, adviseren, deel te laten nemen en aan te sporen om samen met het kind te oefenen voor zover dat mogelijk is. Het is de bedoeling om de draagkracht van het hele gezin te vergroten waar dat kan. Zodat jullie als gezin samen in de toekomst, elkaar beter kunnen ondersteunen in het overwinnen of trotseren van moeilijke momenten.

Voorbeelden van thema’s in de behandeling zijn: gescheiden ouders, rouw, (faal)angsten, levend verlies, zelfbeeld, zelfvertrouwen, een vol hoofd, aandacht en concentratie, zelfstandigheid, emoties herkennen en reguleren, explosief en opstandig gedrag en natuurlijk nog veel en veel meer.

Begeleiding voor het kind (individueel of in groepsverband):

Een behandeling is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden behorend bij een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld angst. Er is ook een mogelijkheid om begeleiding te volgen. De begeleiding bij Stef’s Praktijk ziet er net iets anders uit, het is een lichtere vorm van ondersteuning. De vaardigheden en kennis over een bepaald thema zoals bijvoorbeeld angst zijn dan al wel aanwezig, echter moeten deze nog verder geoefend en getraind worden. Het is dus heel goed mogelijk om na een behandeling nog extra ondersteunende begeleiding te volgen. Een soort nazorg dus. Het is voor alle kinderen en gezinnen die nog een klein steuntje in de rug kunnen gebruiken voor ze zelfstandig verder gaan. In de begeleiding herhalen we bepaalde onderdelen van de behandeling met uw kind. Ook hebben we gesprekken over hoe het nu gaat en waar uw kind nog tegenaan loopt. Het kind kan nog vragen stellen en oefeningen herhalen, tot het goed genoeg geland is en uw kind en gezin zich sterk genoeg voelen.

Download hier een brief die u aan uw kind kunt laten lezen / voor lezen om deze stof in gebruikelijke taal aan hem of haar uit te leggen.

praktijk van stef

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s
Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

praktijk van stef
Steffie roelofs

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

Steffie roelofs