Praktijk van Stef

Een kleinschalige orthopedagogische praktijk
voor opvoed- en onderwijsvraagstukken

praktijk van stef

Diensten Stef’s praktijk

Bij Stef’s Praktijk is het mogelijk om te leren over de ontwikkeling en het gedrag van jeugdigen tot 18 jaar. Dat gebeurt samen met de jeugdige en de belangrijke anderen. De praktijk is gericht op diagnostiek, behandeling, begeleiding en anders leren.

behandeling

Behandeling & Begeleiding

diagnostiek

Diagnostiek

anders leren

Anders leren

Heeft u geen idee wat voor begeleiding uw kind op dit moment nodig heeft? Plan dan even een belletje in dan geef ik u graag persoonlijk advies.

Klinkt dit wellicht bekend?

 Opgroeien, ontwikkelen en opvoeden gaat voor velen niet vanzelf. Het is dan ook logisch dat het leren van nieuwe dingen en lekker in je vel zitten niet vanzelfsprekend is voor iedereen.

Soms maakt een gezin moeilijke dingen mee of loop je samen steeds tegen dezelfde problemen aan. Het kan zo zijn dat uw kind met tegenzin naar school gaat of de momenten thuis zijn minder fijn. De rekensommen zijn moeilijk of het blijft lastig om vriendjes te maken.

Ik geloof dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind. Daarnaast geloof ik dat ieder kind op een bijzondere wijze verbonden is met zijn of haar ouders.  Dat neemt niet weg dat het ook heel moeilijk, zwaar of ingewikkeld kan zijn. En dat er soms een wens tot verandering is. Daar ligt de kans om te leren van gedrag en daar kan ik bij helpen.

behandelingen-stefs-praktijk
praktijk van stef

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s
Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

praktijk van stef
Steffie roelofs

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

Steffie roelofs
Over steffie

Wie is Stef?

Als NVO- en SKJ geregistreerde basis-orthopedagoog ben ik specialist in alledaagse- maar ook in meer complexe opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken. Daarnaast heb ik een onderwijsachtergrond. Mijn expertise is gericht op kinderen, jeugdigen tot 18 jaar en de belangrijke anderen in hun leven. Denk hierbij aan ouders maar ook aan andere familieleden of leerkrachten. Kortom iedereen die belangrijk is voor uw kind. De praktijk biedt zorgvuldig onderbouwde zorg op maat, met persoonlijke aandacht. Dat gebeurt in de vorm van diagnostiek, behandeling, begeleiding en anders leren.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de pagina van de diensten. Daar vindt u meer informatie.

Wat cliënten van Steffie zeggen

Steffie heeft mij als ouder nieuwe handvatten gegeven om met moeilijke situaties thuis om te gaan. Met de interventies van Geweldloos Verzet in Gezinnen voel ik me als alleenstaande ouder krachtiger en meer verbonden met mijn netwerk. Samen staan we sterk.

– K.W., 38 jaar- (Behandeling Geweldloos Verzet in Gezinnen).

Wow, het is stil in mijn hoofd. Dat is nog nooit gebeurd.

– B.P., 14 jaar (Behandeling prikkelgevoeligheid)

Het was heel leuk bij Steffie. Ze doet soms een beetje gek en dan moest ik af en toe wel heel hard lachen. Sommige spelletjes waren een beetje moeilijk en soms een beetje makkelijk.

– G.W, 7;3 jaar- (Diagnostisch onderzoek naar prikkelgevoeligheid, aandacht, concentratie & theory of mind).

Het onderzoek was heel fijn. Steffie heeft goed naar me geluisterd, verschillende oefeningen gebruikt en mijn hulpvraag goed beantwoord. Alles ging in overleg en ik mocht zelf ook keuzes maken, dat was erg fijn.

– K.P., 16 jaar- (Diagnostisch onderzoek naar (hoog)begaafdheid, aandacht & concentratie).

Meest gestelde vragen

empty toggle
Wordt de aangeboden zorg door Stef's praktijk vergoed?

Op dit moment is Stef's Praktijk een particuliere praktijk. Dat houdt in dat u rechtstreeks contact op kan nemen zonder verwijzing van de huisarts, gemeente of andere professionals. Vanaf de start tot en met de afronding heeft u met dezelfde persoon te maken.

Deze manier van werken is dan ook een bewuste keuze.
Dat betekent ook dat de kosten voor de zorg niet vergoed worden en daarmee voor uw eigen rekening zijn.

Voorafgaand aan de zorg gaan we in gesprek over welke hulp passend is en welke kosten daarbij horen. Ook gaan we in gesprek over welke vorm van betaling bij uw situatie past. Zo bent u voorbereid en komt u niet voor verrassingen te staan. Alles gaat in overleg en samen dragen we zorg voor de best passende vorm van hulp.

Hoe gaat Stef's praktijk met mijn gegevens om?

Stef's Praktijk gaat zeer zorgvuldig om met de informatie die verzameld, ontvangen en gedeeld wordt. Vanuit de beroepscode gelden er strenge regels voor de omgang met privacygevoelige informatie. Deze regels leeft Stef's Praktijk dan ook streng na. Dat houdt in dat er sprake is van een geheimhoudingsplicht, er geen papieren dossiers worden bewaard, er een sterke beveiliging op het computersysteem van de praktijk zit, er veilig e-mailverkeer plaatsvindt middels Zivver en dat er altijd overleg plaatsvindt met het gezin over het ontvangen, delen en bewaren van gegevens. Hier zal dan ook altijd toestemming voor worden gevraagd. U kunt ook het privacyreglement bekijken voor meer informatie.

Wat houdt NVO en SKJ in?

Zowel de NVO als het SKJ zijn gericht op het borgen van de kwaliteit van de aangeboden jeugdhulp en -zorg in Nederland.
De NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) is gericht op universitair opgeleide (ortho)pedagogen. Het is een beroepsvereniging die de orthopedagoog ondersteuning biedt maar ook aanstuurt op deskundigheidsbevordering. Door middel van trainingen, intervisie, supervisie, scholing en bijeenkomsten wordt de orthopedagoog meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap en de praktijk.
Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is gericht op jeugdhulpverleners. Er gelden strenge eisen voor alle professionals die beroepsmatig in aanraking komen met jeugd. Het SKJ is een kwaliteitsregister dat aantoont dat de geregistreerde professional voldoet aan deze strenge eisen. Het houdt in dat de jeugdhulpverlener vakbekwaam is en door verplichte bijscholing op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving.

Hoe leg ik mijn kind uit dat we hulp / zorg gaan ontvangen?

Soms kan het lastig zijn om aan uw kind uit te leggen waarom u als ouder de hulp inschakelt van een orthopedagoog. U kiest waarschijnlijk voor deze hulp omdat u zorgen heeft en het beste wil voor uw kind en gezin. Toch kan er een angst ontstaan om uw kind te belasten, overvragen of een naar gevoel te geven. Het kan ook zo zijn dat u simpelweg gewoon niet goed weet hoe u dit uit kan leggen. Stef's Praktijk wil het belang van het krijgen van eerlijke en correcte informatie benadrukken. Dat geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. Stef's Praktijk heeft op verschillende plekken op deze website brieven toegevoegd. Deze brieven zijn gemaakt om u als ouder te ondersteunen in het geven van informatie aan uw kind. Dat kunt u doen door deze brief samen met uw kind te lezen. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat Stef's Praktijk doet en wat uw kind daaraan kan hebben. U kunt deze brieven downloaden door op de knop "Brief voor jou" te klikken onderaan de pagina, bij verschillende onderwerpen op deze website.

empty toggle
Wat is het verschil tussen een kinderpsycholoog en een orthopedagoog?

Een kinderpsycholoog en een basis-orthopedagoog zijn beiden master universitair geschoolde gedragswetenschappers. De opleidingen hebben veel raakvlakken maar ook verschillen. Zo houdt de kinderpsycholoog zich met name bezig met de kind kenmerken. De kinderpsycholoog kijkt welke factoren in het kind kunnen leiden tot de problemen die het kind ervaart. Dat kan door bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar ASS of ADHD.
De orthopedagoog is meer gericht op de situatie of omgeving waarin het kind zich bevindt. Natuurlijk kan er sprake zijn van een aanleg voor een bepaalde problematiek, iets wat van het kind is. Toch zien we dat de problematiek bij kinderen heel anders tot uiting kan komen door de invloed van de omgeving. En daar richt de orthopedagoog zich met name op. Dat wil niet zeggen dat de kinderpsycholoog de omgevingsfactoren helemaal niet meeneemt en dat de orthopedagoog niet naar de individuele problematiek van het kind kijkt. Kortom er zijn veel raakvlakken, echter is de werk- en kijkwijze ook grotendeels verschillend.

Wat kan een orthopedagoog voor mij betekenen?

Een basis-orthopedagoog heeft een universitaire master afgerond in de Pedagogische Wetenschappen, met als afstudeerrichting Orthopedagogiek. Een orthopedagoog is gespecialiseerd in problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat betekent dat een orthopedagoog adviezen kan geven aan ouders en belangrijke anderen over opvoedsituaties, onderwijs- of ontwikkelingsvraagstukken.

Daarnaast begeleidt een orthopedagoog ook kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling anders verloopt.
Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdagingen in de opvoeding. Samen met de orthopedagoog kunnen ze werken aan het versterken van bepaalde opvoedingsvaardigheden. Veel voorkomende thema's zijn bijvoorbeeld: explosief gedrag, vermoedens van hoogbegaafdheid, angsten, autisme, een scheiding, rouw en verlies, het stellen van grenzen, omgaan met peuters of juist pubers, zindelijkheid, moeilijkheden met leren of motivatie.

Naast het begeleiden van kinderen en ouders kan de orthopedagoog ook diagnostisch onderzoek doen. Zoals bijvoorbeeld het afnemen van een intelligentieonderzoek. Ook kan de orthopedagoog onderzoek doen naar aandacht en concentratie of de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind.

Wat is de beroepscode van de NVO?

De beroepscode is de leidraad in het werk van de orthopedagoog. In de beroepscode staan regels die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en nodig zijn in ethische- en morele kwesties. De orthopedagoog is verplicht om te handelen volgens de beroepscode van de NVO. In de beroepscode staan zowel algemene uitgangspunten als concrete regels, die het welzijn en de veiligheid van het kind, de jongere of het gezin moeten waarborgen. Onder de professionele standaard van de orthopedagoog vallen: de beroepscode, de wet- en regelgeving rondom kind en jeugd, richtlijnen jeugdhulp, kwaliteitstandaarden en het tuchtrecht.

Op het moment dat de orthopedagoog zich hier niet aan houdt, kunt u als ouder een klacht indienen. Dat kan zowel bij de NVO als bij het SKJ. Op het moment dat u er niet uitkomt met Stef's Praktijk zelf, is er in sommige gevallen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het onafhankelijke College van Toezicht. Dan wordt er mogelijk een tuchtprocedure gestart waarin de situatie onderzocht wordt. Natuurlijk is het de wens en missie van Stef's Praktijk om samen zorg te dragen voor een zinvolle, veilige en respectvolle vorm van hulp. Mocht het toch niet lukken om er samen uit te komen, kunt via deze wegen een klacht indienen. Het klachtenformulier kunt u vinden op de website van de NVO of het SKJ.