Diagnostisch en didactisch onderzoek

Door het doen van onderzoek kunnen we inzicht krijgen in wat uw kind al weet en kan of moeilijk vindt. Zo wordt het duidelijker hoe en waarom uw kind de dingen doet, zoals hij of zij ze doet. En daar kunnen we allemaal veel van leren. Op die manier kunnen we achterhalen hoe uw kind zijn of haar talenten kan inzetten om moeilijkheden te trotseren of doorstaan.

Stef’s Praktijk voor Orthopedagogiek kent geen classificaties aan de hand van de DSM-V toe. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld niet ga vertellen of uw kind wel of geen kenmerken van ADHD of een autismespectrumstoornis toont. Ik geloof namelijk niet dat deze labels goed kunnen voorspellen wat uw kind nodig heeft. Dat kan namelijk in iedere situatie of omgeving ook weer heel anders zijn. Wel kunnen we veel leren over het gedrag van uw kind en de kennis of vaardigheden die uw kind bezit. Ook kunnen we veel leren over de omgeving waarin uw kind zich beweegt. En hoe de interactie tussen uw kind en al deze verschillende personen eruitziet in verschillende contexten. Daar gebruiken we zowel diagnostisch- als didactisch onderzoek voor.

Al deze informatie kan helpen om te leren begrijpen waarom bepaalde dingen bij uw kind juist heel goed of minder goed lukken. Dat kan helpend zijn om te bepalen wat er nodig is om uw kind en uw gezin verder te helpen of verlichting te bieden. Bij iedere vorm van onderzoek krijgt u dan ook altijd adviezen voor thuis of op school. Ook kan de praktijk ondersteuning bieden in het toelichten van de adviezen bij belangrijke anderen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht op school.

steffie-roelofs

Steffie Roelofs

 • NVO- en SKJ geregistreerde basis-orthopedagoog
 • Leerkracht (speciaal) basisonderwijs
 • Kleurt graag buiten de lijntjes
 • Ruimdenkend en positief

Lees meer over mij

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom!

De verschillende vormen van diagnostisch onderzoek:

 • Intelligentieonderzoek (6 tot 18 jaar)
 • Breed psychologisch onderzoek (6 tot 18 jaar)
 • Aandacht en concentratieonderzoek (6 tot en met 16 jaar)
 • Onderzoek naar de sociale- en emotionele ontwikkeling (2 tot 18 jaar)
 • Orthopedagogische handelingsgerichte diagnostiek (2 tot 18 jaar)

Na iedere vorm van onderzoek maken we een afspraak om het verslag met de resultaten van het onderzoek samen te bekijken. U krijgt dan een uitleg over het proces, de resultaten, de bijbehorende adviezen en wat dit betekent voor uw kind en gezin. U kunt hier dan ook vragen over stellen. Ook blijft de praktijk bereikbaar na de afronding van het onderzoek voor vragen over het onderzoek en de verslaglegging hiervan.

Intelligentieonderzoek (6 tot 18 jaar):

Voor het verkrijgen van inzicht in het cognitieve functioneren van een kind, kan Stef’s Praktijk voor Orthopedagogiek bij kinderen tussen de 6 en 18 jaar een intelligentietest afnemen (WISC-V-NL of WAIS-IV-NL). De WISC-V-NL is een intelligentietest die speciaal gemaakt is voor kinderen. De WAIS-IV-NL is voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar. De WISC-V-NL wordt in Nederland bijna overal gebruikt om iets te zeggen over de intelligentie van een kind. Intelligentie is moeilijk uit te leggen. Het heeft te maken met hoe goed uw kind logisch over problemen na kan denken en hoe goed uw kind nieuwe dingen kan leren. Ook wordt er gekeken naar het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid van uw kind.

Breed psychologisch onderzoek (6 tot 18 jaar):

Bij deze vorm van onderzoek wordt het intelligentieonderzoek zoals hierboven beschreven, uitgebreid met een anamnesegesprek, vragenlijsten en een observatie op school of bij u thuis. Indien nodig kunnen er ook andere testbatterijen worden toegevoegd aan dit onderzoek. Zo doen we onderzoek naar het cognitieve, sociale en emotionele functioneren van uw kind en nemen we de omgevingsfactoren mee. Deze informatie geeft vaak inzicht in gedrag in de verschillende contexten en leidt veelal tot adviezen om het thuis en/of op school prettiger te laten verlopen voor iedereen. Zodat uw kind optimaal tot bloei kan komen in een omgeving waarin de belangrijke anderen de kennis, kunde en handvatten krijgen om deze omgeving te bewerkstelligen.

Aandacht- en concentratieonderzoek (6 tot 16 jaar):

Om iets te kunnen leren is het belangrijk dat uw kind zijn of haar aandacht kan richten. Hier bestaan ook testen voor. De test die gebruikt wordt om het vermogen tot het richten van de aandacht en het concentratievermogen in kaart te brengen is de TEA-Ch. Deze test geeft informatie over de selectieve aandacht, volgehouden aandacht, respons inhibitie en in hoeverre het uw kind lukt om tussen taken te switchen. Ook wordt er gebruik gemaakt van de BRIEF-2. Dat is een vragenlijst die de executieve functies van uw kind in kaart brengt.

Orthopedagogische handelingsgerichte diagnostiek (tot 18 jaar):

Tijdens deze vorm van onderzoek wordt er een zo compleet mogelijk beeld gevormd van de situatie. Dat kan middels: anamnesegesprekken, vragenlijsten, interviews, observaties en indien nodig een testafname. Orthopedagogische handelingsgerichte diagnostiek geeft antwoord op de vragen:

 • Wat gaat er goed en wat kan beter (overzicht)?

 • Begrijpen we de situatie voldoende (inzicht)?

 • Wat zou mogelijk de beste aanpak zijn (uitzicht)?

 • Is wat we gedaan hebben effectief geweest (terugblik)?

Al deze informatie wordt gebruikt om een zo goed mogelijk antwoord te formuleren op de hulpvraag die jullie gesteld hebben.

De verschillende vormen van didactisch onderzoek:

 • Rekenen (groep 3 t/m 8)

 • Spelling (groep 3 t/m 8)

 • Begrijpend lezen (groep 4 t/m 8)

 • Technisch lezen (groep 3 t/m 8)

 • Ook is er de mogelijkheid om de reken- en leesvoorwaarden voor kleuters in kaart te brengen.

Download hier een brief die u aan uw kind kunt laten lezen/ voor lezen om deze stof in gebruikelijke taal aan hem of haar uit te leggen

praktijk van stef

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s
Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

praktijk van stef
Steffie roelofs

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

Steffie roelofs