Diensten Praktijk van Stef

behandeling

Behandeling & begeleiding

 • Consult voor ouders en professionals.

 • Psycho-educatie voor ouders en professionals

 • Een spreekbeurt over je diagnose

 • Verschillende vormen van behandeling

 • Verschillende vormen van begeleiding
diagnostiek

Diagnostiek

 • Intelligentieonderzoek
 • Breed psychologisch onderzoek
 • Aandacht en concentratieonderzoek
 • Onderzoek naar de sociale- en emotionele ontwikkeling
 • Orthopedagogische handelingsgerichte diagnostiek

 

anders leren

Anders leren

 • Bewegend leren

 • Ervarend leren

 • Spelend leren

Meest gestelde vragen

empty toggle
Wordt de aangeboden zorg door Stef's praktijk vergoed?

Op dit moment is Stef's Praktijk een particuliere praktijk. Dat houdt in dat u rechtstreeks contact op kan nemen zonder verwijzing van de huisarts, gemeente of andere professionals. Vanaf de start tot en met de afronding heeft u met dezelfde persoon te maken.

Deze manier van werken is dan ook een bewuste keuze.
Dat betekent ook dat de kosten voor de zorg niet vergoed worden en daarmee voor uw eigen rekening zijn.

Voorafgaand aan de zorg gaan we in gesprek over welke hulp passend is en welke kosten daarbij horen. Ook gaan we in gesprek over welke vorm van betaling bij uw situatie past. Zo bent u voorbereid en komt u niet voor verrassingen te staan. Alles gaat in overleg en samen dragen we zorg voor de best passende vorm van hulp.

Hoe gaat Stef's praktijk met mijn gegevens om?

Stef's Praktijk gaat zeer zorgvuldig om met de informatie die verzameld, ontvangen en gedeeld wordt. Vanuit de beroepscode gelden er strenge regels voor de omgang met privacygevoelige informatie. Deze regels leeft Stef's Praktijk dan ook streng na. Dat houdt in dat er sprake is van een geheimhoudingsplicht, er geen papieren dossiers worden bewaard, er een sterke beveiliging op het computersysteem van de praktijk zit, er veilig e-mailverkeer plaatsvindt middels Zivver en dat er altijd overleg plaatsvindt met het gezin over het ontvangen, delen en bewaren van gegevens. Hier zal dan ook altijd toestemming voor worden gevraagd. U kunt ook het privacyreglement bekijken voor meer informatie.

Wat houdt NVO en SKJ in?

Zowel de NVO als het SKJ zijn gericht op het borgen van de kwaliteit van de aangeboden jeugdhulp en -zorg in Nederland.
De NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) is gericht op universitair opgeleide (ortho)pedagogen. Het is een beroepsvereniging die de orthopedagoog ondersteuning biedt maar ook aanstuurt op deskundigheidsbevordering. Door middel van trainingen, intervisie, supervisie, scholing en bijeenkomsten wordt de orthopedagoog meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap en de praktijk.
Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) is gericht op jeugdhulpverleners. Er gelden strenge eisen voor alle professionals die beroepsmatig in aanraking komen met jeugd. Het SKJ is een kwaliteitsregister dat aantoont dat de geregistreerde professional voldoet aan deze strenge eisen. Het houdt in dat de jeugdhulpverlener vakbekwaam is en door verplichte bijscholing op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving.

Hoe leg ik mijn kind uit dat we hulp / zorg gaan ontvangen?

Soms kan het lastig zijn om aan uw kind uit te leggen waarom u als ouder de hulp inschakelt van een orthopedagoog. U kiest waarschijnlijk voor deze hulp omdat u zorgen heeft en het beste wil voor uw kind en gezin. Toch kan er een angst ontstaan om uw kind te belasten, overvragen of een naar gevoel te geven. Het kan ook zo zijn dat u simpelweg gewoon niet goed weet hoe u dit uit kan leggen. Stef's Praktijk wil het belang van het krijgen van eerlijke en correcte informatie benadrukken. Dat geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. Stef's Praktijk heeft op verschillende plekken op deze website brieven toegevoegd. Deze brieven zijn gemaakt om u als ouder te ondersteunen in het geven van informatie aan uw kind. Dat kunt u doen door deze brief samen met uw kind te lezen. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat Stef's Praktijk doet en wat uw kind daaraan kan hebben. U kunt deze brieven downloaden door op de knop "Brief voor jou" te klikken onderaan de pagina, bij verschillende onderwerpen op deze website.

empty toggle
Wat is het verschil tussen een kinderpsycholoog en een orthopedagoog?

Een kinderpsycholoog en een basis-orthopedagoog zijn beiden master universitair geschoolde gedragswetenschappers. De opleidingen hebben veel raakvlakken maar ook verschillen. Zo houdt de kinderpsycholoog zich met name bezig met de kind kenmerken. De kinderpsycholoog kijkt welke factoren in het kind kunnen leiden tot de problemen die het kind ervaart. Dat kan door bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar ASS of ADHD.
De orthopedagoog is meer gericht op de situatie of omgeving waarin het kind zich bevindt. Natuurlijk kan er sprake zijn van een aanleg voor een bepaalde problematiek, iets wat van het kind is. Toch zien we dat de problematiek bij kinderen heel anders tot uiting kan komen door de invloed van de omgeving. En daar richt de orthopedagoog zich met name op. Dat wil niet zeggen dat de kinderpsycholoog de omgevingsfactoren helemaal niet meeneemt en dat de orthopedagoog niet naar de individuele problematiek van het kind kijkt. Kortom er zijn veel raakvlakken, echter is de werk- en kijkwijze ook grotendeels verschillend.

Wat kan een orthopedagoog voor mij betekenen?

Een basis-orthopedagoog heeft een universitaire master afgerond in de Pedagogische Wetenschappen, met als afstudeerrichting Orthopedagogiek. Een orthopedagoog is gespecialiseerd in problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dat betekent dat een orthopedagoog adviezen kan geven aan ouders en belangrijke anderen over opvoedsituaties, onderwijs- of ontwikkelingsvraagstukken.

Daarnaast begeleidt een orthopedagoog ook kinderen en jongeren bij wie de ontwikkeling anders verloopt.
Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdagingen in de opvoeding. Samen met de orthopedagoog kunnen ze werken aan het versterken van bepaalde opvoedingsvaardigheden. Veel voorkomende thema's zijn bijvoorbeeld: explosief gedrag, vermoedens van hoogbegaafdheid, angsten, autisme, een scheiding, rouw en verlies, het stellen van grenzen, omgaan met peuters of juist pubers, zindelijkheid, moeilijkheden met leren of motivatie.

Naast het begeleiden van kinderen en ouders kan de orthopedagoog ook diagnostisch onderzoek doen. Zoals bijvoorbeeld het afnemen van een intelligentieonderzoek. Ook kan de orthopedagoog onderzoek doen naar aandacht en concentratie of de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind.

Wat is de beroepscode van de NVO?

De beroepscode is de leidraad in het werk van de orthopedagoog. In de beroepscode staan regels die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en nodig zijn in ethische- en morele kwesties. De orthopedagoog is verplicht om te handelen volgens de beroepscode van de NVO. In de beroepscode staan zowel algemene uitgangspunten als concrete regels, die het welzijn en de veiligheid van het kind, de jongere of het gezin moeten waarborgen. Onder de professionele standaard van de orthopedagoog vallen: de beroepscode, de wet- en regelgeving rondom kind en jeugd, richtlijnen jeugdhulp, kwaliteitstandaarden en het tuchtrecht.

Op het moment dat de orthopedagoog zich hier niet aan houdt, kunt u als ouder een klacht indienen. Dat kan zowel bij de NVO als bij het SKJ. Op het moment dat u er niet uitkomt met Stef's Praktijk zelf, is er in sommige gevallen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het onafhankelijke College van Toezicht. Dan wordt er mogelijk een tuchtprocedure gestart waarin de situatie onderzocht wordt. Natuurlijk is het de wens en missie van Stef's Praktijk om samen zorg te dragen voor een zinvolle, veilige en respectvolle vorm van hulp. Mocht het toch niet lukken om er samen uit te komen, kunt via deze wegen een klacht indienen. Het klachtenformulier kunt u vinden op de website van de NVO of het SKJ.