Hey, ik ben Steffie Roelofs!

Steffie roelofs

Waarom ik heb gekozen voor Othopedagogiek

Mijn naam is Steffie Roelofs en ik ben een NVO- en SKJ geregistreerde basis-orthopedagoog, met een basisaantekening diagnostiek en een achtergrond in het basisonderwijs.
Na de middelbare school heb ik in Tilburg de Opleiding Leraar Basisonderwijs gevolgd. Tijdens deze opleiding heb ik zoveel mogelijk verdieping en verbreding gezocht in mijn stage-ervaringen. Zoals: speciaal basisonderwijs, jenaplan onderwijs, regulier basisonderwijs, onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en speciaal onderwijs. Daarnaast heb ik me in mijn eerste minor mogen richten op het jonge risicokind en mocht ik in de tweede minor zelf onderwijsmateriaal ontwikkelen voor risicodoelgroepen in het basisonderwijs. 

Mijn ervaring op Bonaire

Na mijn afstuderen ben ik naar Bonaire vertrokken. Daar heb ik gewerkt als basisschoolleerkracht. Van de instroomgroep tot de eindgroep, hebben de leerlingen mij geleerd hoe het is om op te groeien op het eiland Bonaire. Met de daarbij behorende lusten maar ook de lasten. Het lesgeven in een omgeving waar zowel een flinke taal- als cultuurbarrière aanwezig was, was een prachtige en leerzame uitdaging. Dit heeft mij gemotiveerd meer te leren over de verschillende moeilijkheden die kinderen tegenkomen tijdens hun ontwikkeling. Zowel op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Na drie prachtige jaren ben ik teruggevlogen naar Nederland om een universitaire pre-master en master Orthopedagogiek te gaan volgen, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mijn ervaringen in Groningen

Tijdens mijn pre-master en master Orthopedagogiek heb ik ervoor gekozen om ook meer werkervaring op te doen. Allereerst ben ik werkzaam geweest binnen een kinderopvang die handelde vanuit het Reggio Emilia gedachtengoed. Dit om meer te leren over het hele jonge kind. Daarna heb ik met beide handen een prachtige kans aangegrepen als leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Hier heb ik verschillende groepen mogen bedienen in zowel de onder-midden- en bovenbouw. Ook in Groningen heb ik bijzondere dingen mogen leren van de kinderen die daar wonen en opgroeien. Bijvoorbeeld hoe het is om te leven in een plaats waar aardbevingen zijn. Of hoe het is om op te groeien in een drukke stad, in plaats van de groene weilanden die ik zelf als kind heb gekend. Bijzonder leerzaam en een mooie ervaring voor mij als orthopedagoog maar ook vooral als mens.

orthopedagoog-kaatsheuvel2
orthopedagoog-kaatsheuvel

Mijn ervaringen als orthopedagoog

Mijn masterstage Orthopedagogiek heb ik afgerond binnen een orthopedagogische praktijk. Hier mocht ik kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden ondersteunen. Daarnaast heb ik met name handelingsgerichte diagnostiek uitgevoerd. De combinatie van de nieuwe theoretische kennis van mijn opleiding en het daadwerkelijk ervaren van de moeilijkheden in het werkveld, heeft mij veel geleerd over de ontwikkeling van kinderen. Ook heb ik veel geleerd over hoe ik hier zelf en anderen om mij heen mee omgaan en wat daar de gevolgen van kunnen zijn.

Na mijn afstuderen ben ik gestart als orthopedagoog bij een grote zorgorganisatie in Overijssel. Als orthopedagoog was ik betrokken bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en belangrijke anderen. Daarnaast was ik verbonden aan een ambulant team en een woonlocatie waar ik veel heb mogen samenwerken met jongeren, begeleiders en andere professionals in de zorg. Mijn dagelijkse werkzaamheden waren met name gericht op autismespectrumstoornis gerelateerde problematiek. Daarnaast was er ook sprake van comorbiditeit of andersoortige problematiek zoals bijvoorbeeld hechting, ADHD of angsten. Binnen deze organisatie heb ik naast het leren kennen van vele nieuwe diagnostische instrumenten, mezelf ook mogen verdiepen in het gedachtengoed van Geweldloos Verzet in Gezinnen en het thema rouw en verlies.  

Waarom Orthopedagogiek?

Wat mij drijft in mijn vak, is het geloof dat er altijd een mogelijkheid tot verandering of verlichting is. Ieder mens maakt moeilijke, ingewikkelde of zware dingen mee in zijn of haar leven. Dat hoort erbij, dat mag er zijn en iemand mag het daar ook moeilijk mee hebben. Ik geloof dat iedereen op zijn of haar eigen manier reageert op de dingen die hij of zij voor de kiezen krijgt in het leven. En ik geloof ook dat die reactie ontstaat vanuit de kennis die iemand op dat moment bezit en wat op dat moment het beste of veiligste voelt. Het is wel heel goed mogelijk dat iemand achteraf graag had gezien dat die reactie of keuze anders was geweest. Het kan zijn dat daar een wens tot verandering of versterking ligt, voor uzelf als ouders of voor de leden van uw gezin. Zodat jullie je in de toekomst wellicht krachtiger voelen tijdens dit soort moeilijke momenten.

Het betuigt in mijn ogen dan ook van veel zelfliefde als iemand om hulp durft te vragen voor de dingen die lastig zijn. Door een luisterend oor te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot verlichting, probeer ik samen met jongeren, gezinnen en professionals richting te geven aan een beter welzijn en functioneren. Het maakt voor mij niet uit welke naam of label we gedrag geven, dat is voor mij niet belangrijk. Het gaat om wie jij bent, wat er nodig is om tot bloei te komen of wat jij graag zou willen leren. Daar zou ik jullie graag in willen ondersteunen.

praktijk van stef

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s
Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

praktijk van stef
Steffie roelofs

Persoonlijke aandacht begint met een ontmoeting. Neem vrijblijvend contact op met Stef’s Praktijk voor vragen of plan een kennismakingsgesprek

Steffie roelofs